[Gustavo Aviles]

gusavilesjr@gmail.com

305.905.7726                                                                                   Editor's Reel

promaxbda.png
2018
[GOLD]
PromaxBDA
Promotion Not Using Programming Footage
promaxbda.png
2018
[SILVER]
PromaxBDA
Telenovel
Campaign
promaxbda.png
2017
[SILVER]
PromaxBDA
Program
Promotional Campaign
promaxbda.png
2017
[BRONZE]
PromaxBDA
Sound
Design
promaxbda.png
2016
[SILVER]
PromaxBDA
Promotional Interactive Applications
promaxbda.png
2016
[GOLD]
PromaxBDA
Digital Social Campaign
promaxbda.png
2015
[BRONZE]
PromaxBDA
Promotional Campaign
In-House
promaxbda.png
2015
[GOLD]
PromaxBDA
Promotional Interactive Applications
promaxbda.png
2015
[SILVER]
PromaxBDA
General Image Campaign Using Multiple Media
promaxbda.png
2012
[BRONZE]
PromaxBDA
Promotional Launch Campaign
promaxbda.png
2012
[SILVER]
PromaxBDA
Promotional Launch Campaign